Györffy István Általános Iskolai Tagintézmény

Köznevelés az iskolában

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú "Köznevelés az iskolában" projekt Partnerség és hálózatosodás modul megvalósulása a KLIK Karcagi Tankerület KÁI és AMI Györffy István Általános Iskolai Tagintézményében:

"Erdélyen innen- Alföldön túl" Györffy István nyomában a györffys diákok - Határtalanul! kirándulás

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének 7. a és 7.b osztályos tanulói három napos erdélyi tanulmányi kiránduláson ismerhették meg a külhoni magyarok életét, kultúráját, a várasfenesi Vasárnapi Iskola tanulóit és a Fekete-Körös völgyének természeti kincseit. Várasfenesen Vasárnapi Iskolás foglalkozásoknak ad otthont a Györffy István Táj- és Népismereti Otthon. Karcagról 2005 óta járnak tanárok a szórványban élő magyarok gyermekeihez. A Fekete-Körös völgyében lévő kis településeken alig van magyar iskola, így a karcagi pedagógusok órákat és érdekes programokat szerveznek a helybeli gyerekeknek. Tagintézményünk 40 hetedikes tanulója és 4 pedagógusa indulhatott 2015. május 13-án reggel 7 órakor Romániába a Határtalanul! program keretében. A lelkes csapat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 876.640 Forintos támogatásával valósíthatta meg a tanulmányi kirándulását.

(A cikk folytatódik)

Happy-hét

Happy–hét programok:

1. Vízizsaru szolgálat.

A vízizsaruk minden szünetben figyelmeztették a gyerekeket a vízfogyasztásra. Felmérték, hogy ki az, aki cukros üdítőt hozott.

2. Víz szó kirakása gyerekek segítségével.

Nagyon izgatottan várták a gyerekek, hogy részesei lehessenek ennek a programnak. Többen kék felsőben jöttek.

(A cikk folytatódik)

Tavaszi zsongás – Legyen ez egy JOBb nap!

HAPPY-hét rendezvények a KÁIAMI Györffy Tagintézmény felső tagozatán

Részt vettünk a Kiskulcsosi Tagintézményben szervezett vetélkedőn. A tanulóink plakátokat készítettek. Az óraközi szünetekben (március 25-én és 27-én) az udvaron felsős tanulóink víz és H2O feliratban rendeződtek. A tanórák keretében beszéltünk a vízfogyasztás fontosságáról és vizeink védelméről.

(A cikk folytatódik)

Farsang

Március 15-i ünnepség

’ENGLISH IS FUN’

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének angol szakmacsoportja 2015. február 12-én rendezte meg hagyományos kistérségi angol nyelvi versenyét a Györffy-napok keretében.

Az első, akkor még városi szintű versenyt 1998-ban hirdettük meg, majd néhány évvel később már vidéki iskolák is neveztek versenyünkre, így az kistérségi szintűvé nőtte ki magát.
Idén 4 település 6 iskolájából 52 tanuló vett részt a nemes versengésben:

(A cikk folytatódik)

Györffy Napok 2015.

Tagintézményvezetői pályázat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerület a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.05.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, József Attila utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének szakszerű és törvényes működtetése, tagintézményvezetői feladatok ellátása az intézmény SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

(A cikk folytatódik)

Meghívó karácsonyi ünnepségre

English is Fun versenykiírás

Helytörténeti pályázat kiírása

Tehetséggondozó foglalkozás a Csokonai Könyvtárban

A diákoknak, a pedagógusoknak segítség, kiváló lehetőség, hogy intézményünkben külön órákon, kiscsoportban, differenciáltan foglalkozhatunk a tanulók felzárkóztatásával, személyiségük fejlesztésével, a tehetséges tanulók tudásának gazdagításával.

A tudás nélkülözhetetlen kelléke a pontos, gyors, értő olvasás, az információhordozók helyes használatának ismerete. E képességek fejlesztése, az olvasás szeretetére nevelés érdekében a Györffy István Általános Iskolai Tagintézmény 2.a osztályos tanulóiból álló tehetséggondozó csoportom tagjaival október 8-án, a népmese napjához kapcsolódóan ellátogattunk a városi Csokonai Könyvtárba.

(A cikk folytatódik)

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja, a magyar nemzet gyásznapja. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

(A cikk folytatódik)

Iskolakóstoló program

Így tanulok az iskolában

Kisállat kiállítás

Fecskeavató 2014

Fecskeavató

Oldalak

Subscribe to RSS - Györffy István Általános Iskolai Tagintézmény